دات نت نیوک
X

حرفـــــــه مــا آبروی مــاست

رسالت کلان حساب

ارائه خدمات مالی با کیفیت و اثر بخش به منظور ارتقاء سطح اطلاعاتی و گزارشگری مالی مدیران و شرکت ها و همچنین دستیابی به سود و سرمایه های بیشتر برای کسانی که از این خدمات بهره مند خواهند شد.

کلان حساب با تکیه بر سرمایه های انسانی به عنوان مهمترین مزیت راهبردی، مشتری محوری، نوآوری در ارائه خدمات و بهره مندی از دانش حرفه ای به روز، خود را متعهد به پاسخگویی و انجام بهنگام تعهدات قانونی به ذینفعان می داند.


سیاست های اصلی کلان حساب

 • هم راستایی با سیاست های کلان سازمان حسابرسی کل کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره
 • تمرکز بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • بهرمندی به روز از قوانین جاری کشور عزیزمان ایران به ویژه قوانین مالیاتی، تجارت و ...
 • پیشبرد شرکت در مسیر تعالی

ارزش های سازمانی کلان حساب

 • مشارکت و کار گروهی
 • یادگیری و نوآوری
 • لطافت و مهربانی
 • دانش حرفه ای
 • انگیزه خدمت رسانی

چشم انداز کلان حساب

ما برآنیم با استفاده از نیروی انسانی متخصص و دانش حرفه ای روز و ارتقا مستمر کیفیت خدمات، ضمن جلب اعتماد بیشتر مشتریان، انتخاب برتر مدیران محترم شرکت ها و سازمان ها به ویژه در پایتخت کشور عزیزمان باشیم.


اهداف کلان حساب

 • ارتقا مستمر کیفیت ارائه خدمات
 • ارتقا مستمر رضایتمندی کارکنان و شرکت های طرف قرارداد با حفظ کرامت انسانی
 • توسعه آموزش و مهارت آموزش برای پاسخ به نیاز های سازمان های بزرگ و جامعه