دات نت نیوک
X
خدمات نرم افزار

خدمات نرم افزار

لزوم استفاده از دفاتر قانونی، نگهداری اسناد و مدارک مربوط به آن و همچنین تهیه صورت گردش های هر حساب، حسابداری را به حرفه ای دشوار و نیازمند دقت و تمرکز بسیار بالا تبدیل کرده است.

ثبت عملیات روزانه در دفاتر قانونی مانند دفتر روزنامه، کل و معین، باعث راه اندازی و تعریف نرم افزار های حسابداری شده است. امروزه با گسترش و پیشرفت تکنولوژی نرم افزار های متعدد با کاربرد های متفاوت طراحی شده و در اختیار حسابداران قرارگرفته است که باعث طبقه بندی، ثبت و گزارش گیری صحیح، دقیق و به موقع جهت کلیه امور شرکت ها و صرفه جویی در زمان و هزینه ها شده است.

شرکت خدمات مالی کلان حساب با بهره مندی از اطالاعات به روز نرم افزاری، امکان تهیه کلیه نرم افزار های مورد نیاز را در بخش های مختلف حسابداری و مالی برای کلیه واحد های تجاری دارد.

کلان حساب با در نظر گرفتن نیاز هر واحد تجاری با توجه به زمینه و حجم فعالیت آن، نرم افزار مورد نظر را پیشنهاد و کلیه مراحل از خرید نرم افزار تا راه اندازی، ارائه کدینگ، آموزش نحوه ثبت، گزارش گیری و ... را در اختیار واحد تجاری قرار می دهد.

برخی از خدمات قابل ارائه کلان حساب در زمینه نرم افزار های مالی حسابداری

  • راهکاران
  • همکاران
  • رایورز
  • نوسا
  • سپیدار
  • هلو
  • اسپاد
  • تدبیر