دات نت نیوک
X
طراحی سیستم

طراحی سیستم

سیستم های مالی علاوه بر آگاهی از کارآیی و بهره وری فعالیتها موجب اتخاذ تصمیمات درست و بموقع برای انجام فعالیتهای اقتصادی نیز می باشند و به مدیریت توانایی پیش بینی آینده، قیمت گذاری بهتر بر روی خدمات و محصولات و تعیین اهداف در حوزه خاص را میدهد. به کمک گزارشات مالی موثر میتوان استراتژی کلی شرکت را تدوین نمود .

امروزه تقریبا تمام بنگاه های اقتصادی بمنظور ثبت و ضبط فعالیتهای مالی و همچنین تهیه گزارشات داخلی و برون سازمانی خود از نرم افزارهای از قبل آماده شده (پکیج) استفاده می نمایند. اگرچه استفاده از چنین نرم افزارهایی از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه می باشد لیکن در عمل نرم افزارهای مزبور معمولا از جامعیت لازم و همچنین تناسب کامل با فعالیتهای شرکتها برخوردار نمی باشند .

نرم افزارهای آماده عموما فاقد دو زیر سیستم محاسبه قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) و سیستم بودجه بندی و کنترل می باشند. سیستم های مزبور آمار و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی و کنترل که دو وظیفه بسیار مهم مدیریت بمنظور دستیابی به اهداف واحد تجاری می باشد را فراهم می نماید.

این شرکت با بهره مندی از کارشناسان خبره در زمینه امور مالی و همچنین تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی ، توانایی ارائه مشاوره و یا خدمات کارشناسی در زمینه های زیر را دارا می باشد :

الف ) ارزیابی جامعیت ، کارایی و اثر بخشی سیستم های مالی از قبیل :

1-سیستم حقوق و دستمزد کارکنان
2-سیستم انبار و حسابداری انبار
3-سیستم خزانه داری
4-سیستم داراییهای ثابت مشهود
5-سیستم فروش و کنترل وصول مطالبات
6-سیستم خرید و کنترل بستانکاران
7-سیستم امور سهام و حسابداری سرمایه گذاریها

ب ) تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی مورد نیاز (از قبیل سیستم حسابداری بهای تمام شده و سیستم بودجه بندی و کنترل)

ج ) توسعه یا ارتقاء سیستم های مالی موجود متناسب با نیازهای شرکت .

د ) تهيه، تدوين و بروز آوري مستمر كليه آيين نامه ها، دستورالعمل ها و قوانين و مقررات مالي و حسابداري .

ه ) ارزیابی میزان کفایت و اثر بخشی سیستم کنترلهای داخلی شرکت .