دات نت نیوک
X
خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

وجود اطلاعات مالی قابل اتکا، لازمه بقای هر سازمان و موسسه ای است. فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانکداری که در مورد تایید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد، دولت برای وصول درآمد مالیات متکی بر اظهارنامه های مالیاتی، کارفرمایانی که نیاز به عقد قرارداد با پیمانکاران دارند و کلیه استفاده کنندگان از اطلاعات هر سازمان، همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است.

در بسیاری از این موارد ، اهداف تهیه کنندگان این اطلاعات، با اهداف استفاده کننده گان آن مغایر است . نیاز به وجود حسابرس مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتوانند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شود، تصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر .

دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، اعتباردهی است که با وجود تیم حرفه ای حسابرسی کلان حساب مشتمل بر حسابداران رسمی، سرپرست ارشد حسابرسی، سرپرست حسابرسی، حسابرس ارشد و .... با سوابق و تجارب مفیدی در این زمینه، امکان استفاده از این خدمات را برای شرکتها، مؤسسات و اشخاص طرف قرارداد فراهم آورده است.

برخی از خدمات قابل ارائه کلان حساب در زمینه حسابرسی

  • حسابرسی صورت های مالی، بررسی اجمالی صورت های مالی توسط حسابداران رسمی
  • حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی و همچنین اجرای روش های توافقی رسیدگی به حسابها و یا صورتهای مالی توسط حسابداران رسمی
  • ارائه گزارش حسابرسی مالی شرکتها جهت ارائه به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ وام و تسهیلات و یا ارائه به شرکتهای کارفرمای دولتی و خصوصی
  • پذیرش مسؤلیت بازرس قانونی جهت شرکت هایی که مطابق قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند .
  • انجام عملیات حسابرسی تامین اجتماعی
  • انجام عملیات حسابرسی خاص
  • امکان اجرای کلیه پروژه های حسابرسی به طرفیت قرارداد سایر موسسات حسابرسی
  • کلیه امور و خدمات حسابرسی توافقی